سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶

سرویس : دریافتی

عکاس :President.ir

آژانس عکس همشهری

اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی

نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی با گزارش دو معاون رییس جمهور، پنج وزیر و دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی از پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی آغاز و در پایان گزارش هر یک از این مسوولان نیز رییس جمهور تاکیدات و توصیه های ویژه ای ارائه کرد.