یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :مرتضی یاقوتی / خوزستان

آژانس عکس همشهری

روزگار زوال کارون

کارون که روزگاری پرآب ترین رودخانه ایران بود و تا چند سال پیش یکی از جاذبه های گردشگری جنوب کشور، اکنون به دلیل سیاست های نادرست مدیریت آب کشور به یکی از معضلات بزرگ زیست محیطی تبدیل شده است.