سه شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :حامد خورشيدي

جايي كه روشنايي.....

اینجا کهریزک است.

چشمهاي منتظر ،چيزهاي عجيبي هستند . چشمهايي كه هرچه قدر خسته با كمترين فروغي كه در آنها باقي مانده ،همچنان منتظرند. چشم انتظاري صفتي است كه از اين وجود عجيب و غريب بر مي آيد از چشم هايي كه منتظرند . اما به باور من و به شهادت دوربينم ، جايي در اين سرزمين كه نافش را به مهر بريده اند وجود دارد كه  چشم انتظاري در آنجا معناي ديگري دارد . مثل فيلم هاي تلخ ناتوراليستي كه پايانش رو دوست نداريم. فرجامي كه چشم هايمان را روشن نميكند . اينجا كهريزك است .جايي كه چشم هاي منتظر حكومت مي كنند .جايي كه روشنايي... این موسسه خیریه با پذیرش تعداد معدودی معلول و سالمند در سال 1351 به دست انسانی خیر و بااخلاص به نام زنده یاد دکتر محمدرضا حکیم زاده بنیاد گذاشته شد.