شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :حامد خورشیدی

خنده های دندان نمای درد

زندگی هر چه قدر هم که سخت باشد نمی تواند لبخند را از انسان برباید.حتی اگر برق و اب نداشته باشی. حتی اگر هر روز پیش چشمانت برادرت تشنج کند.حتی اگرانقدر نشناسنت که شناسنامه و کارت ملی نداشته باشی. زندگی با همه رنج هایش هنوز نتوانسته لبخند را از لبان کودکان این خانواده افغان که در گاوداری زندگی می کنند  بدزدد.

کلیدواژه‌ها مهاجر محروميت فقر افغان