دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :آرمین صمیمی / مشهد

آژانس عکس همشهری

«دوقلعه براشک» هشت ماه پس از زلزله سفید سنگ

۱۶ فروردین ماه امسال بود که زلزله ۶.۱ ریشتری در سفید سنگ خراسان رضوی، روزگار مردم روستاهای این منطقه را سیاه کرد. در روزهای پرسوز آذرماه که هشت ماه از آن زلزله گذشته است، سری به روستای «دوقلعه براشک» از توابع سفید سنگ در نزدیکی فریمان زدیم تا از وضعیت اسکان مردم زلزله زده جویا شویم.

این روستا در جریان زلزله بیشترین آسیب را دید و با وجود اینکه ساخت خانه های روستایی و خانه دام ها، از هشت ماه پیش آغاز شده اما همچنان برخی از خانه در حال تکمیل است و برخی از خانه ها در مرحله پی ریزی، با مردمی که در چادرهای سفید رنگ هلال احمر یا سازه های موقتی که ساخته اند، شب های سرد زمستان را پشت سرمی گذرانند. ضمن اینکه دغدغه تلف نشدن دام هایشان در این سرما، به بار غمشان افزوده است. آنچه در این گزارش می بینید، زمستان در روستای «دوقلعه براشک» است که بهارش، نویدبخش سالی نیکو برای مردمانش نبود.