دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

آزادسازی ۵ هکتار از اراضی حریم شمالی تهران

۵ هکتار از اراضی تصرف شده از سوی افراد سودجو در حریم شمالی تهران، با اجرای عملیات رفع خلاف، آزادسازی شد. محمد رضاپور، ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با هدف حفظ و صیانت از حریم شمالی تهران و جلوگیری از تخلف زمین خواری در ارتفاعات، با حضور مامورین شهرداری منطقه یک، نیروهای حریم بان و شهربان، فرمانداری ، نیروی انتظامی و... در محدوده جاده لشگرگ ، کوی بنفشه ،پنج هکتار از اراضی فوق رفع تصرف شد. وی گفت: افراد سودجو و زمین خوار به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف این محدوده و احداث محل هایی برای نگهداری طیور و... کرده بودند که با تمام توان و به طور کامل این متحدثات تخریب و فضا آزاد شد. رضا پور بیان داشت: این زمین با کاربری فضای سبز بوده که با انجام عملیات آزادسازی و رفع خلاف به کاربری اولیه خود برگشت داده شد.