یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

مسابقات توانمند سازی و ورزشی معلولین در آسایشگاه کهریزک

به مناسبت ۱۲ آذر ماه «روز جهانی معلولان» امروز یکشنبه با شرکت معلولین و سالمندان آسایشگاه کهریزک، مسابقات توانمند سازی و ورزشی معلولین در محل آسایشگاه کهریزک برگزار و از نفرات برتر تقدیر و تجلیل شد.