شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :امیرحسین جامه بزرگ / همدان

آژانس عکس همشهری

خزان هزار رنگ همدان

طبیعت پاییزی گنجنامه و دره مراد بیگ همدان با خزان هزار رنگ برگ درختان دامنه‌های الوند همواره توجه بسیاری از گردشگران و مسافران پاییزی را به خود جلب می‌کند.