پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد فرج اله

آژانس عکس همشهری

هوای پاک و آسمان آبی تهران

پس از چند روز آلودگی، وزش باد موجب شد تا امروز پنجشنبه ۲ آذر ماه هوای شهر تهران پاک و آسمان پایتخت آبی باشد.