چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :طاهره رخ بخش / استان فارس

آژانس عکس همشهری

برداشت زعفران در شهرستان استهبان

تغییرالگوی کشت و کاشت محصولات کشاورزی با مصرف آب کم، یکی از راهکارهای مهم در سال‌های بحران کم‌آبی در استان فارس محسوب شده و مرهمی بر زخم کهنه خشکسالی در این استان به شمار می‌رود.شهرستان استهبان با تولید ۸۵ درصد زعفران استان فارس پیشرو و یکی از الگوهای کشت زعفران در استان فارس به شمار می‌رود که می‌توان با برنامه‌ریزی توسعه و کاشت این گیاه کم مصرف را در برنامه قرار داد.