سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :دریافتی

آژانس عکس همشهری

جشنواره «یک روز با سفره دیابتی ها»

به مناسبت فرارسیدن هفته ملی دیابت، و به منظور تبیین نقش تغذیه سالم در کنترل بیماری دیابت، جشنواره «یک روز با سفره دیابتی ها» با هدف معرفی بهترین غذاها برای افراد دیابتی و بررسی باورهای درست و نادرست شهروندان توسط متخصصین موضوع در خانه موزه استاد معین برگزار شد.

کلیدواژه‌ها ديابت غذا جشنواره