دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :سید مجید حسینی

آژانس عکس همشهری

حضور شهردار تهران در مرکز فرماندهی و ستاد مدیریت بحران شهر تهران

دکتر محمدعلی نجفی، شهردار تهران که در سازمان مدیریت بحران تهران حاضر شده بود، طی تماس‌های جداگانه‌ای با استاندار کرمانشاه،شهردار کرمانشاه،شهردار سرپل ذهاب و شهردار قصر شیرین در جریان خسارت‌های ناشی از زلزله شب گذشته قرار گرفت و از آمادگی شهرداری تهران برای هرگونه همکاری و کمک به مناطق آسیب دیده خبر داد.