یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :سید علی هاشمی / هرمزگان

آژانس عکس همشهری

برداشت انار در هرمزگان

برداشت انار در هرمزگان آغاز شده و تا آذر ماه ادامه دارد. "رباب"، "پوسته سفید" و "گلو سرخ" مهم‌ترین ارقام انار کاشته شده در باغ‌های هرمزگان است .برداشت انار با برداشت رقم محلی پوسته سفید آغاز شده و با برداشت رقم رباب در آذرماه به پایان می‌رسد. حاجی‌آباد مهم‌ترین منطقه کشت انار در هرمزگان است