یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

سرویس : دریافتی

عکاس :سید مجید حسینی

آژانس عکس همشهری

حضور شهردار تهران در همایش سالانه پویش مدرسه سازی‌(ایران من)

دکتر محمد‌علی نجفی شهردار تهران روز گذشته با حضور در همایش سالانه پویش مدرسه سازی "ایران من" و رونمایی از طرح مدارس توسعه پایدار با اشاره به اینکه مدرسه سازی نه تنها یک عمر خیر است بلکه امری مقدس است، اظهار کرد: مدرسه سازی برای افرادی که امکان کمک به آموزش پرورش دارند، به عنوان یک فریضه تلقی می شود. وی با بیان اینکه مدرسه سازی مبارزه با معلول نیست، بلکه مستقیما به سراغ علت رفتن است، تصریح کرد: تردیدی نیست که علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماع بی سوادی و کم سوادی و مدرسه سازی به حرکت انداختن زنجیره ای در کاهش معضلات اجتماعی است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در ارتباط با آموزش پرورش و نسبت آن با توسعه ملی دچار پارادوکس هستیم، افزود: تجربیات بین المللی و مطالعات نظری اثبات کرده است که که آموزش پرورش پیشرو کلید توسعه پایداراست و اگر جامعه ای بخواهد به توسعه متوازن پایدار دست یابد باید آموزش پرورشی پیشتاز در آن جامعه مستقر شود.

وی لازمه برای توسطه و ایجاد شرایط مناسب زندگی را آموزش پرورش پیشرو و پویا دانست و عنوان کرد: تا کشوری از درجاتی از توسعه یافتگی و رشد اقتصادی برخوردار نباشد، امکان صرف هزینه در آموزش پرورش پیدا نمی شود، مانند شرایطی که درحال حاضر در کشور شاهد آن هستیم.