سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

در بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران سید حسن رسولی عضو شورا گفت: اگر نتوانیم تعاملی میان نظام سنتی توزیع کالا و خدمات با جامعه شبکه ای و هوشمند برقرار کنیم نماد هویتی بازار در معرض تغییر و تخریب قرار می گیرد. همچنین احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مجموعه اصناف و مدیریت شهری نقاط مشترک زیادی دارند، گفت: در تدوین آیین نامه ها برای خروج مشاغل مزاحم یا ناهمگون با شهر باید نظرات ذینفعان نیز لحاظ شود تا بتوان به توفیق دست پیدا کرد.