یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

در نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا، با کلیات طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران موافقت کردند اما برای بررسی جزییات آن مقرر شد طرح در کمیسیون ها مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد.