دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :جواد گلزار

آ‍ژانس عکس همشهری

چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران، زهرا نژادبهرام، شهربانو امانی و محمود میرلوحی اعضای شورای شهر تهران امروز دوشنبه ۸ آبان ماه با حضور در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از غرفه موسسه مطبوعاتی همشهری بازدید کردند.