دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :سعید قاسمی / اهر

آژانس عکس همشهری

طبیعت پاییزی جنگل‌های ارسباران

منطقه ارسباران شامل شهرستان‌های اهر، ورزقان ، خداآفرین، کلیبر و هوراند از استثنایی‌ترین مناطق جهان در حوزه زیست‌محیطی است، اخیراً پرونده ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران به مرکزیت کلیبر، خداآفرین و قسمتی از ورزقان به یونسکو ارسال‌شده است.