دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :امیر گلی پور

آژانس عکس همشهری

​بوستان هنرمندان

​بوستان هنرمندان در خیابان طالقانی - خیابان شهید موسوی در منطقه ۶ تهران واقع شده است.وجود ساختمان هنرمندان ایران و آثاری از احجام هنری هنرمندان در این بوستان بیشتر مورد توجه هنرمندان و شهروندان می باشد.