یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

سرویس : سیاسی

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود درباره موضوعات مختلف از جمله مساله زمین خواری، پرونده بقایی، دستگیری فردی با بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی و پرونده مداحان سخن گفت.