یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :امین ارجمند / کرمان

آژانس عکس همشهری

گلیم سیرجان

قالی کرمان برای همه شناخته شده است اما «گلیم شریکی پیچ» یکی از خاص ترین صنایع دستی در کشور محسوب می شود، شهرستان سیرجان قطب تولید این گلیم محسوب می شود گلیمی که بافت و نقشش با زندگی مردم گره خورده است. در این میان مهمترین مرکز تولید این گلیم که حالا جایگاه قابل توجهی در مارکت صنایع دستی جهان پیدا کرده است روستایی است به نام دارستان.

دارستان روستایی است که از هر کوچه و برزنش صدای دارهای بافت گلیم می آید، زنان و دختران این روستا از کودکی برای بافت این گلیم آموزش می بینند و مردانش از طفولیت دنبال یاد گرفتن فن رنگ رزی و تولید کرک و نخ برای تولید تار و پود گلیم هستند.هم اکنون با توجه به بازار خوبی که این گلیم دارد بیش از ۱۷ هزار نفر به تولید این محصول اشتغال دارند که نسبت به یک دهه قبل شاهد رشد هفت برابری هستیم و در کنار پسته می توان گفت که این نوع گلیم مهمترین کالاهای صادراتی و ارزآور برای شهرستان سیرجان است.