یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

نشست سخنگوی شورای شهر پنجم با اصحاب رسانه

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی تهران ، ری و تجریش در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه گفت : زین پس جلسات هفتگی با رسانه ها به منظور تعامل و هم اندیشی و نیز اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.