سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :ساتیار امامی

آژانس عکس همشهری

نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر

امروز ۳۱ شهریور نشست شهردار تهران با مدیران و شورایاران شهر در برج میلاد برگزار شد.