سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران دکتر مرتضی طلایی نایب رییس شورا با اشاره به افتتاح خط ۸ مترو گفت : در طول دوره مدیریت شهری حاضر طول خطوط مترو به حدود ۳۰۰ کیلومتر رسیده است و تعداد ایستگاه ها نیز بالغ بر ۱۳۱ ایستگاه شده و این در حالی است که با ظرفیت های ایجاد شده ظرفیت جابجایی مسافران از ۳ میلیون نفر به ۴.۸ میلیون نفر افزایش یافته است که به نظر من این یک شاهکار است . از اینرو می توان گفت این دهه مدیریت شهری دیگر تکرار نخواهد شد.