سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا تقوی

آژانس عکس همشهری

ماه گرفتگی در تهران

پدیده ماه گرفتگی یا خسوف جزئی در شامگاه ادوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ رخ داد ، در این پدیده،‌ تنها بخشی از ماه درون سایه زمین قرار گرفت . برخی از عکس‌های این گزارش با تکنیک مولتی اکسپوز گرفته شده است .