چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :امامی _ بیات

آژانس عکس همشهری

بازدید از مراحل پایانی آماده سازی خط ۶ مترو با حضور دکتر قالیباف

صبح امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه گروهی از اصحاب رسانه به همراه دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران و مدیران شهری از مراحل پایانی آماده سازی خط ۶ مترو حد فاصل ایستگاه کن تا ایستگاه دولت آباد بازدید کردند.