یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :سعید گنجی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای اسلامی شهر تهران

مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سیصدو شصتمین جلسه شورا با اشاره به خبر نابهنگام درگذشت دانشمند ایرانی ضمن تسلیت به خانواده ایشان و مردم ایران اظهار داشت: خانم مریم میرزاخانی شخصیت بزرگ علمی کشور بود که از دوران دانش آموزی ،دانشجویی و استادی نمونه خلاقیت و نبوغ در ریاضی بود. وی افزود: فعالیت های این بانوی دانشمند در مراحل و جایگاههای مختلف سبب شد نام ایران در مراکز مهم علمی به بزرگی یاد شود.