یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶

سرویس : ورزشی

عکاس :فرشاد عباسی

آژانس عکس همشهری

هفته پنجم کورس اسبدوانی تهران

هفته پنجم کورس اسبدوانی تهران در مجموعه نوروز آباد برگزار شد و اسب های نژاد دوخون و تروبرد داخلی به رقابت پرداختند.