جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :طاهره رخ‌بخش / شیراز

آژانس عکس همشهری

کشت برنج در منطقه کامفیروز شیراز

با وجود هشدارها و تذکراتی که در رابطه با ممنوعیت شالی‌کاری به سبب شرایط خشکسالی موجود در استان داده شد، اما کشت بی رویه برنج و شالی در اراضی و کشتزارهای منطقه کامفیروز همچنان ادامه دارد.