جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶

سرویس : دریافتی

عکاس :حسین افتخاری مقدم

آژانس عکس همشهری

باغ چای

کشاورزان چای‌کار در حال حرص کردن بوته های چای هستند تا راه برای برداشت برگ سبز چای باز شود.