دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶

سرویس : سیاسی

عکاس :اکبر بدرخانی

آژانس عکس همشهری

افتتاح اتاق همکاری علمی ، پزشکی ، دانشگاهی ایران و فرانسه

با افتتاح اتاق همکاری ایران و فرانسه سطح روابط علمی پزشکی دو کشور ارتقا یافته و گام های اساسی و موثر در راستای توسعه روابط علمی پزشکی دانشگاهی بین دو طرف برداشته شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، اساسنامه این اتاق به زودی توسط دو طرف تدوین و تصویب خواهد شد.