یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :محمدرضا آخوندی / یزد

آژانس عکس همشهری

ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث جهانی _ ۱

شهر تاریخی یزد با برخورداری از ۷۵۰ هکتار بافت تاریخی و ۹۲۰۰ هکتار وسعت با رای قاطع اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو صبح امروز در شهر کراکف لهستان به ثبت جهانی رسید و در فهرست میراث جهانی بشر قرار گرفت. یزد نخستین شهر خشتی جهان است.