جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶

سرویس : بین الملل

عکاس :علی الفهداوی / موصل _ عراق

آژانس عکس همشهری

خروج ساکنین موصل برای تسهیل در عملیات آزاد سازی

ساکنان بخش قدیمی شهر موصل برای تسهیل در عملیات آزادسازی این شهر توسط نیروهای نظامی، از این شهر خارج می‌شوند تا پس از چند روز و با امید به شروع زندگی دوباره به خانه هایشان بازگردند.