یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

آخرین روزهای عملیات عمرانی فاز دوم باغ پرندگان

مرحله دوم باغ پرندگان لویزان که آبچر نام دارد با فنس و توری به ارتفاعی حدود ۵۰ متر پوشیده می شود و پرندگان می توانند به صورت آزاد در این محدوده پرواز کنند. در محدوده آبچر ۱۲ ستون به همراه ۶۸ گره پیرامونی برای اتصال کابل ها به یکدیگر احداث و نصب خواهد شد. ارتفاع این ستون ها با توجه به شرایط جنگل لویزان و ناهموار بودن آن یکسان نیست و از ۲۰ متر تا حدود ۵۰ متر متغیر است.