یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :مجید حجتی / اصفهان

آژانس عکس همشهری

کنسرت ارکستر ملی ایران در کاخ چهلستون اصفهان

کنسرت ارکستر ملی ایران شامگاه شنبه ۱۰ تیرماه ، به رهبری فریدون شهبازیان و با طنین صدای علی اصغر شاهزیدی در کاخ چهلستون اصفهان برگزار شد.