شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :عقیل مهقانی / گلستان

آژانس عکس همشهری

شالیکاری در گلستان

شالیکاری یا کشت برنج یکی از انواع کشاورزی می باشد که از قدیم و از نسلی به نسل دیگر به یادگار مانده است.

اسفند ماه هر سال و همراه با پرآب شدن سطح شالیزار ها به کمک تیلر که مخصوص شخم زدن زمین های کشاورزی می‌باشد فرایند آماده سازی شالیزار آغاز می شود.

اواسط فروردین ماه که آب به وفور در شالیزارها وجود دارد مرحله دوم شخم زدن زمین شروع و به موازات آن گونی های کنفی شلتوک "جو" معروف است (برنج با پوست) از محصول دستچین شده سال قبل (۱۵۰ کیلوگرم برای هر هکتار) در داخل نهرها و جوی های آب اطراف منازل مسکونی به آب انداخته می شود. با جوانه زدن این شلتوک ها و در نتیجه انتقال آن به خزانه ها (توم بجار) (توم بیجار) در واقع عملیات کاشت آغاز می شود.

با قد کشیدن جوانه ها و تبدیل شدن آن به نشاء (توم) حدود ۳۰ سانتیمتر که رسید، نشاء کاری (نشاستن) آغاز می شود.

قبل از کار نشاء کاری کود های شیمیایی ازت و پتاس به زمین اضافه می گردد. بانوان شالی کار ، مبادرت به نشاءکاری می کنند و جهت یک هکتار (۱۰۰۰۰متر مربع) زمین حدودا ۳۰ نفر روز کار نشاءکاری لازم است، و معمولا دوره یک هفته تا ده روز این مرحله انجام می شود.