چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :ساتیار امامی

آژانس عکس همشهری

شب های زندگی تهران در گذر ادیان

خیابان سی تیر یا همان گذر ادیان که معبری تاریخی برای تهران است تا چندی قبل با تاریک شدن هوا سکوت سنگین و تلخی را تحمل میکرد، حتی یکی، دو کافه قدیمی و اغذیه فروشی معروف هم نمی‌توانستند سکوت سنگین شب‌های این خیابان را بشکنند اما حالا چند وقتی است شب‌های مرده سی تیر زنده است؛ پر از هیاهو، پر از اشتیاق و پر از حضور کافه‌روهایی که شب‌های سی تیر برایشان غریب بود.