شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سرویس : پرتره

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

رضا پرستش، بدل ایرانی لیونل مسی

رضا پرستش که تا چند روز آینده قرار است با مسی در اسپانیا دیدار کند برای گفتگو و حضور روی جلد ویژه نامه شماره ۶۰۰ همشهری جوان به تحریریه این هفته نامه آمد و از همه چیز سخن گفت از روزهایی که کسی او را نمی شناخت تا حالا که همه در خیابان او را با انگشت نشان می دهند و با او سلفی می گیرند.