چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

سرویس : مستند

عکاس :فرشته اصلاحی / نیشابور

آژانس عکس همشهری

مردان فیروزه

اینجا معدن فیروزه ی نیشابور، کهن ترین و مرغوب ترین فیروزه ی دنیاست.قدمت معدن فیروزه نیشابور به هزاران سال پیش برمی گردد. تا پیش از سال ۸۱ اهالی روستای معدن فیروزه به عنوان کارگر در این معدن مشغول بودند. اما پس از شکست شرکت های بسیاری که از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۱ امور معدن را به عهده داشتند در سال ۸۱ دولت، امتیاز معدن و همچنین رسیدگی و برداشت از آن را به عهده ی اهالی روستا سپرد.

 طریقه ی کار معدن چیان اینجا بدین منوال است که هر روز ساعت ۲ بعداز ظهر عده ای کوه بر چاله هایی را در دل معدن حفر کرده و سپس گروه دیگری که معدن چیان که آن ها را آتشبار می گویند در چاله های حفر شده دینامیت کار گذاشته و از محل دور شده و دینامیت ها را منفجر می کنند. پس ازین راس ساعت ۳ دربهای تونل تا صبح روز بعد بسته می شود. صبح فردا تقسیم کار بین کارگران و ناظران صورت میگیرد. هر روز کارگران کلوخه های فیروزه را از نخاله ها جدا کرده در کیسه ای ریخته و پلمب می کنند. و دوباره روز از نو و روزی از نو..