سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
نشست مشترک اعضای دو هیئت مدیره‌ی
در این نشست که به دعوت انجمن عکاسان ایران انجام شده بود حمید فروتن، مرتضی فرج آبادی، محمد نوروزی، اصغر آزاددل، علی حسن پور، سجاد صفری و مهدی قاسمی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و مسعود زنده روح کرمانی ، فرزاد هاشمی، مجید ناگهی، ابراهیم صافی، کمال الدین شاهرخ و محمدمهدی رحیمیان از اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران حضور داشتند.
انجمن عکاسان
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران عصر روز یک شنبه 27 تیرماه نشستی مشترک میان اعضای دو هیئت مدیره‌ی "انجمن عکاسان ایران" و "انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران"  برگزار شد. این نخستین نشست مشترک پس از مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیئت مدیره این دو انجمن در سال جاری است. در این نشست که به دعوت انجمن عکاسان ایران انجام شده بود حمید فروتن، مرتضی فرج آبادی، محمد نوروزی، اصغر آزاددل، علی حسن پور،  سجاد صفری و مهدی قاسمی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و مسعود زنده روح کرمانی ، فرزاد هاشمی، مجید ناگهی، ابراهیم صافی، کمال الدین شاهرخ و محمدمهدی رحیمیان از اعضای هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران حضور داشتند.
در ابتدا مسعود زنده روح کرمانی رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران  با استقبال از نتایج انتخابات انجمن صنفی ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از تجربیات نزدیک به دو دهه فعالیت  انجمن صنفی با حضور اعضای جدید هیئت مدیره در کنار اعضای پیشین شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون اهداف انجمن باشیم. وی تاکید کرد مانند گذشته نیز انجمن ملی پیوسته در کنار انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران خواهد بود.
در پاسخ حمید فروتن رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران اظهار کرد که امیدوار است در دوره جدید و با استفاده از تجربیات هر دو انجمن، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی نسبت به توسعه فعالیت های این انجمن به ویژه فعالیتهای آموزشی، ترجمه کتاب و متون تخصصی، ایجاد نشریه و کتابخانه تخصصی  برنامه ریزی و اقدام کنند.
مرتضی فرج آبادی با اشاره به نشست ‫های تخصصی برگزار شده در چهارمین دوره 10 روز با عکاسان نسبت به حضور بیشتر انجمن صنفی در پانل ها برای طرح مباحث عملی و نظری تخصصی در زمینه عکاسی مطبوعاتی در پنجمین دوره تاکید کرد.
علی حسن پور نیز با اشاره به تعامل اخیر انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران با دانشکده های هنری خواستار افزایش حضور صاحب نظران دانشگاهی در طرح مباحث فتوژورنالیسم شد. در ادامه محمدمهدی رحیمیان اشاره کرد که از میان اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در حال حاضر 4 مدرس با گروه عکاسی دانشکده خبر همکاری بسیار نزدیکی دارند و از سوی دیگر در نشست های پنجمین دوره‌ی 10 روز با عکاسان از استادان مجرب علوم ارتباطات، علوم اجتماعی و علوم انسانی با رویکرد به عکاسی مطبوعاتی بهره خواهیم برد.
مهدی قاسمی نیز در ارتباط به مباحث طرح شده در زمینه عکاسی مستند و عکاسی هنری در نشست های 10 روز با عکاسان خواستار پرداختن جدی به این مباحث و رفع ابهام از سوی برگزارکنندگان شد. در ادامه این نشست ابراهیم صافی و مجید ناگهی نسبت به مباحث نظری طرح شده در نشست ها با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی به گفت و گو پرداختند و به دشواری های پذیرش اعضای جدید در هر دو انجمن و شیوه های جذب عکاسان توانمند اشاره کردند.
در پایان مقرر شد برای انجام تعامل بیشتر و موثر هر دو انجمن در مردادماه نسبت به تشکیل کارگروه های مشترک اقدام نمایند.
 
روابط عمومی انجمن عکاسان ایران