چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
فراخوان شرکت در مجمع
انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاريخ 27/3/95 - پنج شنبه از ساعت 9 الي 12 - درفرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا، برگزار خواهد شد.

فراخوان شرکت در مجمع

 انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاريخ 27/3/95 - پنج شنبه از ساعت 9 الي 12 -  درفرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا، برگزار خواهد شد.

کاندیدای انتخابات هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا - خرداد 95

ساتیار امامی - اصغر آزاد دل- محمد جعفری- علی حسن پور - مجید سعیدی - علیرضا سلطانی شاد- مجید شادمان نژاد - علیرضا شکاری - کاوس صادقلو - علیرضا علی مددی - مرتضی فرج آبادی - نصر اله  (حمید ) فروتن فر- بابک فروتنی - مهدی قاسمی - مصطفی قطبی - مهدی میرزایی - ابراهیم نوروزی - محمد نوروزی فراهانی

کاندیدای انتخابات بازرسین به ترتیب حروف الفبا - خرداد 95

غلامرضا حافظ القرآن - ناصر صحت _ سجاد صفری