یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵
"اصغر بیچاره" قدیمی ترین عکاس سینمای ایران پس از سپری کردن مبارزه ای سخت با بیماری سرطان حنجره، لب فرو بست و برای ابد پلکِ چشمانش را برهم نهاد تا دیگر اصغر و دوربینش شاهد جهان و دنیای هنر نباشند.
ساقی محفل ما چون پير شد      رفت و دربان درِميکده شد
 
سال ها پنبه زدم مردم را             عاقبت پنبه ماهم زده شد
                                                                                                                                       اصغر بیچاره
       
دریچه‌ی دوربینِ قدیمی ترین عکاسِ سینمای ایران برای همیشه بسته شد
 
   "اصغر بیچاره" قدیمی ترین عکاس سینمای ایران پس از سپری کردن مبارزه ای سخت با بیماری سرطان حنجره، لب فرو بست و برای ابد پلکِ چشمانش را برهم نهاد تا دیگر اصغر و دوربینش شاهد جهان و دنیای هنر نباشند. 
 
   درخشش چشمان کارآزموده‌ی او که شیفته‌ی تصویر و عکاسی بودند به تدریج با گسترش غبار بیماری در آنسوی خاطره ها از حرکت بازایستاد و در تاریکی و خاموشی فرو رفت.
   انجمن عکاسان ایران فقدان این روایت‌گر تاریخ عکاسی ایران را به عموم عکاسان ایرانی تسلیت می گوید و امیدوار است با تاسیس نهاد "موزه عکس ایران" اسناد، تجهیزات و میراث بی نظیر "اصغر بیچاره" در معرض دید و نظر علاقمندان و پژوهشگران تاریخ عکاسی ایران قرار گیرد.  
 
 
روابط عمومی انجمن عکاسان ایران