یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
یادداشت مهدی سروری/ عکاس و مدیر مسئول پایگاه عکاسی چیلیک
تصور کنید که چقدر دستان پلیدی که امان و مجال و امکان ثبت عکس هایی از این دست را از نگاه آگاهی بخش عکاسان مطبوعات در سراسر جهان گرفته است تا "صحنه هایی که قرار است مانند سیلی به صورت تو بخورد و امنیت تو را خدشه دار کند" بسیارند و البته ناتوان از ادامه ی این ممانعت.

تصور کن!
تصور کن لحظه ای که دوربین ات را بالا می بری تا « چیلیک » کنی و از پیکر کودکی معصوم که امواج دریا در مسیر آزادی و امنیت، او را به ساحل ترکیه رسانده است، کادری ساده ببندی و عکسی ثبت کنی تا به نخستین مجرای رسانه ای بسپاری و این فایل در دریای نیل امواج،برود تا در مسیر موسی شدن، با چهره ی ظالمین آن کند که بتواند.

تصور کن که در طی این مسیر رسانه ای، این تصویر ساده می رود تا اهالی غفلت را به تلنگر و تذکری آگاهی بخشد که ناگاه باوری، اندیشه ای، ضرب آهنگ قدرتی، تنگی نگاهی ونظری مانع سعی و ثبت تو و تلاش تو شود!

تصور کنید که چقدر دستان پلیدی که امان و مجال و امکان ثبت عکس هایی از این دست را از نگاه آگاهی بخش عکاسان مطبوعات در سراسر جهان گرفته است تا "صحنه هایی که قرار است مانند سیلی به صورت تو بخورد و امنیت تو را خدشه دار کند" بسیارند و البته ناتوان از ادامه ی این ممانعت.

نگاه « نیلوفر دمیر » و ثبت این عکاس از رویدادی دردناک پیکر بی جان
« آیلان کوردی » کودک 3 ساله ی سوری که توسط خانواده از وضعیت جنگ و درگیری به امید زندگی در امنیت و آرامش و آزادی به ساحل ترکیه رسیده بود از جمله نگاه هایی است که توانست ظرف ساعت ها و روزهای گذشته بالاترین نشر و پخش را در شبکه های ارتباطی سطح جهان داشته باشد و این دستاورد عدم ورود و دخالت "نیروهای مانع" است!
نیروهایی که تا امروز بسیار تلاش کرده اند به نفع حفظ منافع قدرت های حاکم از تولید و نشر اخبار و تصاویر روز، مانع شوند و البته که در کوتاه مدت هم موفق بوده اند ولی آه مظلوم همواره قوی تر از فریاد ظالمین جنگ افروزی است که در برابر هر رسانه ای اعم از: دوربین و قلم و تصویر ایستاده اند تا این فجایع به دنیایی که در نبود وجدان بشر به سر می برد، تاثیر نگذارد.

چشمان آگاه زمان در طول عمر یکصد و هشتاد و اندی ساله ی عکاسی، در تاریخ معاصر جهان و کشورمان - ایران – به ویژه در سالهای جنگ هشت ساله، بارها و بارها شاهد بروز صحنه هایی لبریز از آه و غمبار بوده است اما این بار آرامش این کودک بر ساحل آرمیده، توانسته در نظام آزاد رسانه ای و جریان اطلاع رسانی، امواج سهمگینی را بر لاشه ی بی احساس قدرت طلبان جنگ افروز وارد آورد.

کودکم، آیلان!
و دیگر آیلان های این جهان که قربانی جنگ افروزی و نتایج نشست صاحبان قدرت در ممالک قدرت طلب بوده و هستید، شما هم آگاه باشید که همیشه دستان نیروهایی در برابر عکاسان رسانه ها، مجال ثبت و نشر مظلومیت تان را از اذهان جامعه بشری گرفته است؛اما این بار...
همچنان که آرام سر به زمین ساحل گذاشته اید،در گوش خدای آسمان ها نجوا کنید که چرا دیگر آدم نمی آفریند!
آدمی که ببیند، درک کند، بغض کند و بمیرد...

مهدی سروری