یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
یادداشت محمد نوروزی
به راستی «عکس ناب»»قدرتش به چه میزانی است؟یادمان باشد که با تولیدوانتشار فقط یک عکس،می توانیم شعله های آتش یک جنگ را بر پا کنیم و نیز با تولید و انتشار فقط یک عکس،شعله های همان جنگ را خاموش کنیم.

آیابه نظر شما انتشار عکس ««آیلان »»کودک پناه جوی بی دفاع سوری می تواند

شعله های جنگ را خاموش کند؟

مردم دنیا این روزها شاهد انتشار عکسی از جنازه طفلی معصوم و بی پناه در اکثر رسانه ها هستند.
اکثر مردم پس از مشاهده این عکس تاثیر گذار،سعی میکنند آن را دست به دست کرده و در هر فضایی اعم از مجازی و حقیقی انتشار دهند.
با وقوع این حادثه شرم آور و انتشار این عکس ،گویی وجدان بشریت به صدا در آمده است.
به راستی «عکس ناب»»قدرتش به چه میزانی است؟
آیا تاثیری که این عکس نیلوفر دمیر،عکاس خبرنگار ترکیه ای بر روح و روان ماها میگذارد،آرامش جنگ افروزان را هم میتواند به هم بریزد؟
اگر آنانی که دستی بر شعله ور شدن آتش جنگ دارند،فقط یک آن ولحظه چشمشان به کفشهای آیلان که در کنار ساحل بی جان  وبی رمق افتاده خیره شودآیا بازهم آتش جنگ افروزی در درونشان زبانه می کشد؟و آیا خودشان را برای جنگی دیگر آماده می کنند؟
به راستی که فرق اساسی  و مرز میان خوی آدمی و اهریمنی بسیار کوتاه است.
فقط کافیست لحظه ای خوی انسانی جایش با خوی درندگی تعویض شود که نتیجه این می شود که هر روز و در گوشه و کنار این کره خاکی کشتارها،آوارگی ها و چیزهایی از این دست را شاهد باشیم.
جنازه های ««آیلان کوردی»» وبرادرش««غالب»»ونیزمادرشان به خاک سپرده شد و آنان  برای همیشه رفتند.پدرش قطعا از تصمیم خود برای فرستادن خانواده اش به کانادا برای در امان ماندن از جنگ خانمان سوز پشیمان است.
ای کاش این ندامت و پشیمانی یک درصد هم شامل حال کسانی میشد که با ولع تمام به قدرتهای پوشالی چسبیده اند و یا سودهای سرشاری از فروش سلاح و جنگ افزار به جیبهای شان سرازیر می شود و یا خود جنگ افروز بوده اند.
یادمان باشد که با تولیو انتشار فقط یک عکس،می توانیم شعله های آتش یک جنگ را بر پا کنیم و نیز با تولید و انتشار فقط یک عکس،شعله های همان جنگ را خاموش کنیم.

محمد نوروزی عکاس خبری

کلیدواژه‌ها محمد نوروزی عکاس عکاسی