شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴
يادداشت رضا معطريان/ دعوت به تماشای مرگ
موج های بی رمق بر صورت قربانی خود بوسه می زنند ،آیلان برای تولد مرگ دعوت دارد به دنیای مجازی.ساحل شنی صحنه بازی اوست و پسر بچه قصه ما ستاره این خاک بی ستاره است.آیلان اولین مرگ در آغوش دوربین نیست و آخرین هم نخواهد بود این دنیای واقعی ماست دنیای که خود ساخته ایم و از ساخته خود خجالت می کشیم،از زمان اختراع عکاسی و گسترش رسانه ها در دنیا بیشتر از گذشته از دنیای که ساخته ایم سر خورده ایم

دعوت به تماشای مرگ

موج های بی رمق بر صورت قربانی خود بوسه می زنند ،آیلان برای تولد مرگ دعوت دارد به دنیای مجازی.ساحل شنی صحنه بازی اوست و پسر بچه قصه ما ستاره این خاک بی ستاره است.

همه دعوتیم به تماشای مرگ . مرگ انسانیت

آیلان اولین مرگ در آغوش دوربین نیست و آخرین هم نخواهد بود این دنیای واقعی ماست دنیای که خود ساخته ایم و از ساخته خود خجالت می کشیم،از زمان اختراع عکاسی و گسترش رسانه ها در دنیا بیشتر از گذشته از دنیای که ساخته ایم سر خورده ایم  اگر در تاریخ آمده است که فاتحان سرزمین ها دوردست از ترس انتقام تا کوچکترین عضو خانواده مغلوب را از دم تیغ می گذراند تا از سرهای بریده مردمان کوه برپا کنند و بدن های بی سر را از چهاردروازه شهر آویزان کنند هیچ سندی که بر آمده از واقعیت باشد نه ازتخیل راوی وجود ندارد اما امروزه به مدد دوربین این فتوحات را به چشم می بینیم  همان طور که راجر فنتون وکیل انگلیسی از جنگ کریمه در 1853تصویر دشت پر از اجساد سربازان انگلیسی و روسی را پیش چشم مردمان گرفت تا از حقیقتی با مخاطبان خود سخن بگوید که تا آن لحظه به چشم ندیده بودند.این تصویر تصویری نبود که سیاست بازان انگلیسی از جنگ برای مردم ساخته بودند و نتیجه طوری شد که خانواده ها  مانعی شدند برای رفتن سربازان به جبهه های نبرد و این خواسته سیاست پیشه ها نبود پس مانعی شدند در انعکاس حقیقت از دریچه دوربین راجر فنتون  . متیو بی- بردی همین کار را در جنگ های داخلی آمریکا کرد و یادگار های از صحنه های بسیار خشن نبرد از خود به یادگار گذاشت تا درس عبرتی باشد در تاریخ آمریکا. ادی آدامز نابغه عکاسی جنگ در در هانوی  سرنوشت یک جنگ را رقم زد و با مهارتی مثال زدنی اعدام یک ویت کنگ با دست های بسته را به تصویر کشید  و پرده از جنگی برداشت که هیچ فاتحی نداشت  این جنگ به واسطه پیشرفت عکاسی و توسعه رسانه ها  مثل داغ بر پیشانی تاریخ آمریکا خورده است و هیچ گریزی از آن هم نیست . حتمآ در تاریخ گروه های تندرو و بنیاد گرای بوده اند که برای ترویج اندیشه خود از خشنوت سود می بردند اما تصاویر قصاوت های داعش در عراق و سوریه و جنایت های بوکو حرام در نیجریه اسناد تصویری هستند که برای فراموش کردنشان باید قرن ها به هیچ چیز فکر نکرد. این گروه های تندرو به نام دین جنایت می کنند و با زبان جهانی اندیشه خود را ترویج می دهند .تصویر برای دنیای ما هم فرصت است و هم تهدید  تصاویر جنایت های داعش برای دنیای ما تهدید بزرگ است و صورت در شن فرو رفته آیلان یک فرصت است برای زندگی بهتر ، زندگی که در آن هیچ کودکی برای فرار از جنگ دیگر دل به دریا نزند .خواب ابدی آیلان بر ساحل غم گرفته آروزهایش از تلخ ترین صحنه های جهان در سال 2015 تا ابد در حافظه تاریخ خواهد ماند .

رضا معطریان / عكاس

کلیدواژه‌ها رضا معطريان عكاس عكاسي