جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۹۴
دلنوشته جمشید بایرامی عکاس ایرانی 
آیلان عزیز! همه به غیرت تو مردانگی تو غبطه میخورند تو به ما یاد دادی برای رسیدن به ساحل آزادی باید از جان گذشت هیچ کشوری تو را قبول نکرد ولی دریا آغوشش را به روی تو باز کرد و خدا فرشته خود را قبول کرد و از همه بی مهری ها نسبت به تو خشمگین شد و تو را به بهشت برد.

آیلان عزیز! همه به غیرت و مردانگی تو غبطه می خورند تو به ما یاد دادی برای رسیدن به ساحل آزادی باید از جان گذشت هیچ کشوری تو را قبول نکرد ولی دریا آغوشش را به روی تو باز کرد و خدا فرشته خود را قبول کرد و از همه بی مهری ها نسبت به تو خشمگین شد و تو را به بهشت برد.

با دیدن این عکس یاد نهگ ها افتادم که خود را به ساحل میرسانند تا بیمرند ولی همین انسان ها تلاش میکردند که آنها زنده بمانند،اما تو تنها در تاریکی، مرگ را در آغوش گرفتی و آرام رفتی و دنیا را به هم ریختی و فرشته ها تو را آرام بردند.

جنگ ها را مردها و آدم بزرگ ها آغاز می کنند و همه چیز را از بین می برند طبیعت ،حیات وحش و تاریخ و تمدن را از همه مهم تر کودکان را و هیچ کاری نمی کنند فقط به چند اطلاعیه و تاسف بسنده می کنند فقط شاهد کشتار کودکان و زنان بی دفاع هستیم در فلسطین، عراق و افغانستان و یمن و در روزهای آینده کجا نمی دانم !!؟

هر کس به نامی جنگ را شروع می کند، گروهی به نام دین یکی به نام داعش و طالبان و بوکوحوام و گروهی در غرب به نام دمکراسی و حقوق بشر و آزادی ولی کسی به فرشت ها توجهی ندارد.

باز یک عکس جاودانه شد باز یک عکس دنیا را تکان داد و به تاریخ پیوست و رفت در موزه تاریخ و آرشیو ذهن بیدار مردم جهان

 و عکاسان چشم های صادق و شاهد بی طرف و بدترین شرایط و در معرض خطر تلخ ترین صحنه ها رو ثبت می کنند، کشتار کودکان در عراق در غزه در یمن امروز کنار ساحل فردا  !!!!!...

تا دیروز بچه ها از مدرسه فرار می کردند امروز بزرگترها از خانه و کاشانه، تو می توانستی طعمه کوسه ها شوی ولی خدا از میان موج های سنگین به ساحل رساند تا سندی باشی برای حماقت دنیا و مدیران دنیا

آیلان جان، همه مادرها به مساجد و کلیسها می روند و به یاد تو شمع روشن می کنند پیشنهاد دارم ای کاش همه برویم به نام تو و به نام صلح و باعشق یک درخت بکاریم و اسمش را بگذاریم آیلان

دیروز عکس کودکی روی ریل در حال فرار و امروز عکس کودک سوری که از جنگ فرار کرده بود کنار ساحل روی بال فرشتگان آرام خوابیده و باز یک عکس دنیا رو دچار شوک کرد و در تاریخ ماندگار شد.

طبق گزارشی که روزنامه‌، دیلی میل منتشر کرده ، این کودک ۳ساله اسمش آیلان بوده که به همراه برادر ۵ساله (به نام غالب) و مادرش در راه یونان بر اثر واژگونی قایق غرق شده است....

اینها از اهالی کوبانی بودند.... حدود 5 میلیون آواره سوری به دنبال پناهنده شدن در کشورهای اروپایی هستند... از ترکیه، مجارستان، سوئد، اتریش، آلمان ... صف های طولانی جلوی سفارت های کشورهای اروپایی که در راه رسیدن به این صف ها بسیاری از این مردم جانشان در دریا و خشکی از دست می دهند. ...

جمشید بایرامی / عکاس