شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
آژانس عکس همشهری
"انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران" به منظور ایجاد انگیزه و پویایی در میان عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقاء سطح عکاسی مطبوعاتی ، اقدام به برگزاری دومین جشنواره اهدای نشان عکس سال می نماید. از این رو از تمامی عکاسان حرفه ای دعوت می شودبه منظورمشارکت دراین رویداد صنفی - فرهنگی،آثارخود را منطبق باشرایط ذیل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

فراخوان دومین دوره اهدای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران

"انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران" به منظور ایجاد انگیزه و پویایی در میان عکاسان مطبوعاتی و با هدف ارتقاء سطح عکاسی مطبوعاتی ، اقدام به برگزاری دومین جشنواره اهدای نشان عکس سال می نماید. از این رو از تمامی عکاسان حرفه ای دعوت می شودبه منظورمشارکت دراین رویداد صنفی - فرهنگی،آثارخودرامنطبق باشرایط ذیل به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

 

قوانین جشنواره

1 . همه عکاسان حرفه ای میتوانند در این جشنواره شرکت کنند .

2 . ارسال عکس مشخصا توسط خود عکاسان انجام می شود ، و ارسالا از طریق رسانه یا ارگان مطبوع ایشان و شخص ثالث قابل قبول نیست.

3 . ارسال اثر و حضور در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکس هاتوسط شرکت کننده است، در صورت اثبات خلاف این امر، عواقب حقوقی و جزایی آن بر عهده شرکت کننده خواهد بود .

4 . رعایت اخلاق حرفه ای فتوژورنالیسم برای شرکت در جشنواره الزامی است .

5 . هر عکاس می تواند در بخش های مختلف جشنواره شرکت کند .

6 . عکس های منتشر نشده نیز می توانند به این جشنواره ارسال شوند.

7. هر عکاس میتواند فقط 12 تک عکس و 2 مجموعه عکس برای جشنواره ارسال کند.

8. هر عکس میتواند فقط یک بار و تنها در یک بخش چه به عنوان تک عکس و چه به عنوان یک عکس در یک مجموعه، شرکت داده شود . عکسی که بیش از یک بار در جشنواره شرکت داده شود حذف خواهد شد .

9. تمامی عکس ها باید دارای کپشن باشد، مجموعه عکس ها علاوه بر کپشن باید دارای استیتمنت وعنوان هم باشند . ( نحوه کپشن نویسی عکس ها ضمیمه شده است )

10 . ویرایش عکسها در حد استانداردهای پذیرفته شده (تکنیک های تاریکخانه ای) در فتوژورنالیسم مجاز است ، ویرایشی که منجر به مخدوش شدن اصالت و محتوای عکس شود قابل قبول نخواهد بود ، در صورتیکه عکسی از نظر هیات داوران مخدوش تشخیص داده شود ، از مسابقه حذف شده و عکاس حق شرکت در دوره بعدی این جشنواره را نخواهد داشت .

11. عکسهایی که با تکنیک مالتی اکسپوز ، کولاژ ، فتو مونتاژ ، پانوراما ، ترکیبی و دستکاری شده باشند پذیرفته نمیشوند .

12 . مشخصات فنی عکسهای ارسالی به شرح زیر میباشد :

   الف ) عکسها با فرمتJPEGارسال شود .

    ب ) ضلع بزرگ عکسها 2000 پیکسل و با کیفیت بالا ارسال شود.

ج ) اطلاعات مورد نیاز اعم از عنوان ، کپشن ، استیتمنت و موارد دیگر در فایل اینفو عکسها وارد شود . عکسهایی که مشخصات کامل ندارند از مسابقه حذف می شوند .

د) عکسهای ارسالی بایدبه روش تعیین شده نامگذاری گردد.

    نحوه نامگذاری عکس ها: نام عکاس به طور کامل و به زبان لاتین-کد بخش مربوطه-01، الی 12. به طور مثالبرای بخش تک عکس خبری: Ali Alavi-N-01 و برای بخش مجموعه عکس مستند: Ali Alavi-DS-01 الی  ALI Alavi-DS12

نحوه نامگذاری عکسها در ذیل هر بخش توضیح داده شده است. عدم نامگذاری صحیح عکسها به منزله حذف خواهد بود.

13 . تمام عکاسانی که آثارشان به مرحله نهایی راه یابد موظف هستند اصل فایل را جهت بررسی به دبیرخانه جشنواره ارائه دهند ، همچنین ممکن است دبیرخانه به منظور کنترل مجموعه ها فریم های قبل و بعد از عکس ارسالی را نیز درخواست کند .

14 . برگزار کننده نسبت به استفاده عکس ها در پوستر، بروشور ، کتاب نشان عکس سال ، وبسایت مربوطه و موارد دیگری که مربوط به این نشان است ، مجار خواهد بود .

15. قوانین ذکر شده الزام آور است و ارسال اثر به معنای پذیرش تمامی قوانین جشنواره میباشد . برگزار کننده میتواند شرکت کنندگانی را که قوانین را رعایت نکرده باشند حذف کند .

16 . تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده است .

 

بخش های جشنواره اهدای نشان عکس سال

. خبری: رویدادهای ناگهانی یا پیش‌بینی شده و تأثیرگذار و پیامد آنها

الف ) تک عکس (N) : آثاری پذیرفته می شوند که در بازه زمانی سال 1396 عکاسی شده باشند.

نامگذاری عکسها در این بخش به طور مثال :Ali Alavi-N-01

ب ) مجموعه عکس(NS) : آثاری پذیرفته میشود که در بازه زمانی سال 1396 عکاسی شده باشد . ( تعداد عکس های ارسالی برای مجموعه عکس خبری از 3 تا 12 فریم میباشد )

نامگذاری عکسها در این بخش به طور مثال :   Ali Alavi-NS-01

 

. مستند اجتماعی: مستندسازی مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که بر افراد یا جوامع تأثیر می‌گذارد.

الف ) تک عکس (D): آثار ارسالی باید در سال 1396 عکاسی ، شده باشد .

ب)مجموعه عکس (DS) : مجموعه ارسالی باید در سال 1396 عکاسی یا تکمیل شده باشد . (حداقل 2 فریم از عکس ها در سال 96 عکاسی شده باشد.)

( تعداد عکسهای ارسالی برای بخش مجموعه عکس مستند بین 5 تا 12 فریم است )

 

. ورزشی:  فعالیت‌های ورزشی به صورت فردی یا تیمی.

الف ) تک عکس (S) : آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال 1396 عکاسی شده باشد .

ب ) مجموعه عکس (SS) : مجموعه ارسالی باید در سال 1396 عکاسی یا تکمیل شده باشد . (حداقل 2 فریم از عکس ها در سال 96 عکاسی شده باشد.).

( تعداد عکسهای ارسالی برای بخش مجموعه عکس ورزشی بین 5 تا 12 فریم است )

 

 • . محیط زیست: عکسهای جانداران ، مناظر و مستند کردن برخوردِ مثبت و یا منفیِ انسان با محیط زیست.

الف ) تک عکس (E): آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال 1396 عکاسی شده باشد .

ب ) مجموعه عکس(ES) : مجموعه ارسالی باید در سال 1396 عکاسی یا تکمیل یا برای اولین بار منتشر شده باشد . (حداقل 2 فریم از عکس ها در سال 96 عکاسی شده باشد) .

( تعداد عکسهای ارسالی برای بخش مجموعه عکس محیط زیست بین 5تا 12 فریم میباشد )

 

 • . پرتره : تصاویر افراد که به صورت گروهی یا فردی در موقعیت‌های پیش بینی نشده یا برنامه ریزی شدهعکاسی شده باشد.

الف ) تک عکس (P): آثار ارسالی باید در بازه زمانی سال 1396 عکاسی شده باشد .

ب ) مجموعه عکس (PS): مجموعه ارسالی باید در سال 1396 عکاسی یا تکمیل یا برای اولین بار منتشر شده باشد . (حداقل 2 فریم از عکس ها در سال 96 عکاسی شده باشد).

( تعداد عکسهای ارسالی برای بخش مجموعه عکس پرتره بین 5 تا 12 فریم است )

 

 • . مالتی مدیا : استفاده از چندین رسانه، مانند عکس، نوشته، صدا (موسیقی، کلام، صدای محیط) ، تصاویر متحرک ویدئویی و انیمیشن برای روایت داستانی یا گزارش.

در این بخش محدودیت زمانی برای تولید وجود ندارد.

تصاویر استفاده شده در مالتی مدیا باید تولیدی باشند.

مالتی مدیا میتواند توسط یک یا چند عکاس تولید شده باشد.

 

 

اصول اخلاقی

 • عکاسان شرکت کننده باید نسبت به صحنه و اتفاقی که هنگام عکاسی در محیط پیرامون رخ میدهد آگاهی کامل داشته و فریب صحنه سازی را نخورند. امکان دارد در صحنه هایی که عکاسان حضور دارند به نحوی صحنه سازی شود که عکاس فریب خورده و عکسی بگیرد که واقعیت نداشته باشد .
 •  عکاس تحت هیچ شرایطی حق صحنه سازی و دستکاری در واقعیت را ندارد.
 • توضیحات و عنوان و داستان عکسها دقیق و درست باشد
 • ویرایش عکسها باید مطابق با استانداردهای فتوژورنالیسم باشد به نحوی که اصالت و محتوای عکسها خدشه دار نشود  .
 • عکاس باید در مورد روند تهیه و ارائه عکسها شفاف و صادق بوده و در صورت نیاز در مورد روند عکاسی پاسخگو باشد .

 

نحوه ارسال عکس ها به جشنواره :

 • عکسها از طریق ایمیل به آدرس ذیل ارسال شود . ( در قسمت موضوع ایمیل "نشان عکاس سال" درج شود )

dabirkhaneh.ipja@gmail.com

 • مهلت ارسال آثار از تاریخ 23 اسفند 1396 تا تاریخ 25 فروردین 1397 است .
 • مهلت ارسال آثار مالتی مدیا از تاریخ 23 اسفند 1396 الی پنجم اردیبهشت 1397 است که باید به صورت حضوری یا پستی به دبیرخانه جشنواره واقع در دفتر انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران تحویل داده شود .

 

 

آدرس دبیرخانه جشنواره عکس سال مطبوعاتی ایران :

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک 15، ساختمان شماره دو خانه هنرمندان ایران، واحد 7.

کد پستی : 1584679111

تلفن : 02188328422