مجموعه های فرشاد عباسی
مسابقات کاراته _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۲
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
29 قطعه
مسابقات کاراته _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
مسابقات کشتی آزاد _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
پنج شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۱
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
43 قطعه
مسابقات کشتی آزاد _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
مسابقات کشتی  _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۱
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
60 قطعه
مسابقات کشتی _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
مسابقات کشتی فرنگی _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
58 قطعه
مسابقات کشتی فرنگی _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۷
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
37 قطعه
دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ژاپن _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
مسابقات کشتی فرنگی _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۶:۵۹
عکاس: فرشاد عیاسی / توکیو
30 قطعه
مسابقات کشتی فرنگی _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و فرانسه _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۸
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
27 قطعه
دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و فرانسه _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۹
عکاس: فرشاد عباسی / توکیو
34 قطعه
دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و ایتالیا _ المپیک ۲۰۲۰ توکیو
  عکس های خبری