مجموعه های حامد خورشیدی
جلسه شوراي شهر تهران
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۵
عکاس: حامد خورشیدی
17 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شوراي شهر تهران
سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۶
عکاس: حامد خورشیدی
26 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
جلسه شورای شهر تهران
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۳
عکاس: حامد خورشیدی
21 قطعه
جلسه شورای شهر تهران
آلودگي هواي تهران
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ | ۱۹:۳۱
عکاس: حامد خورشیدی
58 قطعه
آلودگی هوای تهران
اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۸:۳۴
عکاس: حامد خورشیدی
31 قطعه
اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد جواد ظریف
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶ | ۱۳:۵۵
عکاس: حامد خورشیدی
34 قطعه
دیدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محمد جواد ظریف
افتتاح بيست و سومين نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۴۳
عکاس: حامد خورشیدی
31 قطعه
افتتاح بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها
اولین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ | ۱۷:۲۶
عکاس: حامد خورشیدی
23 قطعه
اولین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها
  عکس های خبری