مجموعه های مهدی بیات
یازدهمین دوره حراج تهران
شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۸
عکاس: مهدی بیات
72 قطعه
یازدهمین دوره حراج تهران
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۲۰:۵۹
عکاس: مهدی بیات
49 قطعه
نمایشگاه «خانه‌ی خوبان» در گالری پردیس ملت
نمایشگاه «معلولیت و حقوق شهروندی» در گالری ماه مهر
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۲۴
عکاس: مهدی بیات
26 قطعه
نمایشگاه «معلولیت و حقوق شهروندی» در گالری ماه مهر
ضیافت افطار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۱
عکاس: مهدی بیات
56 قطعه
ضیافت افطار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
باغ فتح آباد كرمان
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۲
عکاس: مهدی بیات
21 قطعه
باغ فتح آباد کرمان
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۹:۰۳
عکاس: مهدی بیات
42 قطعه
رونمایی از تابلو خیابان و سردیس استاد جمشید مشایخی
ابر و آفتاب
دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۵
عکاس: مهدی بیات
1 قطعه
ابر و آفتاب
آسمان «رایِن»
جمعه ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۸
عکاس: مهدی بیات / کرمان
1 قطعه
آسمان «رایِن»
  عکس های خبری